Radno vreme vozača. Raspored vremena vozača. Taho listići. Preuzimanje sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica. Izveštaj o prekršajima.

Pobierz demo

Preuzimite demo verziju!

Prezentacije

Pogledaj kako se udobno radi s programom Tachospeed – pogledaj prezentaciju

Radno vrijeme vozača – sažetak Uredbe 561/2006

Sažetak Uredbe 561/2006, uzima u obzir izmjenu propisa koje su stupili na snagu 11. travnja 2007. Preuzmi i usporedi izmjene u propisima koje se odnosi na radno vrijeme vozača.

Regulation 561/2006 - driver's working timeUredba 561/2006 – radno vrijeme vozača (PDF format; 116 kB)

Radno vrijeme vozača – sažetak Uredbe 3820/85

Zapošljavaš vozača? Sam si vozač? Propisi nisu za tebe jasni?Sažetak Uredbe 3820/85 na jednostavan i jasan način su gotovi za ispis za svakog vozača i dispozitora.

Regulation 3820/85 - driver's working timeUredba 3820/85 – radno vrijeme vozača (PDF format; )