Radno vreme vozača. Raspored vremena vozača. Taho listići. Preuzimanje sa digitalnih tahografa i vozačkih kartica. Izveštaj o prekršajima.

O programu

Program Tachospeed – evidencija radnog vremena vozača, čitanje podataka s analognih i digitalnih tahografa i kartica vozača

Tachospeed softver – softversko rešenje za čitanje, preuzimanje, analizu podataka i izdavanje kontrolnih izveštaja sa digitalnih tahografa, vozačke kartice i taho listića.

Tachospeed se koristi za automatsko čitanje vremena upravljanja, odmora, pauza i raspoloživosti sa taho listića kao i za analizu vozačkih vremena u izveštajima

Tachospeed omogućuje memorisanje u elektronskoj formi podataka očitanih sa taho listića. Ovo je korisno za procesuiranje i analizu podataka tokom izrade izveštaja. Baza podataka se može filtrirati i sortirati prema više raspoloživih kriterijuma kao što su datum, ime vozača, registarski broj vozila kao i prema mestu polaska i dolaska.

Tachospeed moduli

 • analogni tahografi;
 • digitalni tahografi;
 • izveštaji o prekršajima + važeća lista tarifa;
 • obračun putnih troškova vozača;
 • izveštaj o prosečnoj potrošnji goriva;
 • podsetnik.

Pogledajte kolika je ušteda vremena!

Postupci za 1 vozačaKlasičan načinTachospeed
1. Očitavanje taho listića5 min1 min
2. Memorisanje podataka2 min0 s
3. Sumiranje radnog vremena1 min0 s
4. Provera prema AETR-u15 min10 s
5. Generisanje rasporeda vremena vozača15 min10 s
UKUPNO38 min1 min 20 s
6. Generisanje nedeljnog izveštaja o vremenima7 x 38 min7 x 1 min 20 s
UKUPNO NEDELJNO266 min9 min 20 s
UŠTEDA VREMENA: 4 sata 15 minuta nedeljno!

Šta još?

Postupci za 1 vozačaKlasičan načinTachospeed
1. Obračun plate10 min15 s
2. Obračun potrošnje goriva3 min15 s
3. Obračun troškova vozila2 min15 s
4. Provera profitabilnosti rute5 min15 s
UKUPNO20 min1 min
5. Generisanje nedeljnih izveštaja7 x 20 min7 x 1 min
UKUPNO NEDELJNO140 min7 min
UŠTEDA VREMENA: 2 sata 13 minuta nedeljno!

Softverom Tachospeed uštedećete do 6.5 sati nedeljno po vozaču!

Kada ovo vreme pomnožite sa brojem vaših vozača tada ćete videti kolika je ušteda!

Obučavanje

Šta čini Tachospeed jedinstvenim?

 • radi u skladu sa Regulativom 561/2006 (najnoviji zakon o vremenima upravljanja);
 • radi u skladu sa AETR (Zakon o ratifikaciji Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze);
 • i u składu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja (ZOBS);
 • jednostavna instalacija;
 • konkurentna cena;
 • brza i detaljna analiza podataka sa digitalnih tahografa, vozačkih kartica i tahograf listića;
 • dostupne su verzije na jezicima (engleski, srpski, ruski, poljski, češki, španski, mađarski, litvanski i mnogi drugi);
 • mrežni rad MULTI VERZIJA;
 • inovativni kvalitet i moderna informaciona tehnologija;
 • individualno podešavanje softvera;
 • servis nakon prodaje i tehnička podrška;
 • lak pristup nadogradnjama;
 • besplatna online obuka.

Tachospeed vam pomaže da preuzmete i sačuvate podatke, što je dužnost svakog prevoznika saglasno Regulativi Br. 561/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta.

Zahtjevana oprema

 • procesor 2 GHz;
 • 1 GB memorije RAM (preporučuje se 2 GB);
 • 300 MB na hard disku;
 • pogon CD-ROM;
 • USB port;
 • skaner za listiće (300 DPI, s crnom pozadinom) i/ili čitač vozačkih kartica;
 • monitor 1024×768 piksela (preporučuje se 1920×1080);
 • mrežna karta LAN (za verziju za nekoliko osoba);
 • priključak na Internet za aktualizaciju programa;
 • internetski ili telefonski priključak za aktiviranje programa.

Operacijski sustav

 • Microsoft Windows Vista/7/8 (preporučuje Windows 7);
 • Linux (program je potrebno pokrenuti pomoću softvera Wine).

Demonstracijska verzija programa Tachospeed